Εικονοστάσια

Το χωριό έχει 4 εικονοστάσια.

  • Στο «Πηγαδούλι».
  • Στο «Σταυροπύκι».
  • Στη «Γούρζα».
  • Στον «Μχό».

Βρύσες

Το χωριό έχει 4 πέτρινες βρύσες, με γάργαρο νερό το οποίο πηγάζει από το βουνό και το δάσος – οξιάς της «Βάρης».

Πηγές νερού. Πολλές είναι οι πηγές νερού στον κοινοτικό χώρο του χωριού, που έχουν γάργαρο- κρυσταλλένιο νερό. Μελίσσι, Γκορτσιά, Γκούρα, Τίζες, Έλατα, Πέτρα και Κοκκινόχωμα.

{oziogallery 33}

Η έκταση

Η εδαφική έκταση της Λάβδας είναι 13 χιλ.στρέμματα. Από αυτές τις 13 χιλιάδες στρέμματα, τώρα δεν καλλιεργείται ούτε ένα στρέμμα