Σημερινό Δ.Σ.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής. Ξεκίνησε τις 16-8-2023 και λήγει στις 15-8-2025.

Το Δ.Σ. απαρτίζεται σήμερα από τα εξής μέλη:

Πρόεδρος :Ειρήνη Κητσιούλη (ekit@yahoo.com)
Αντιπρόεδρος :Στέλιος Παπαστεργίου
Γραμματέας :Στέλλα Κητσιούλη
Ταμείας :Νίκος Παπακώστας
Μέλος :Βασίλης Δαδαλής