Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Λάβδα, όπως και όλα τα χωριά και οι πόλεις της Ελλάδας στα χρόνια της τουρκοκρατίας αυτοδιοικούνταν με το σύστημα της Μουχταροδημογεροντίας. Δεν γνωρίζουμε τα ονόματα όλων των Κοτσαμπάσηδων που διοίκησαν με σύνεση το χωριό στα πικρά και δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς

Από αφηγήσεις γερόντων που μεταφερόταν από γενεά σε γενεά, αλλά και από τούρκικα έγγραφα, πληροφορούμαστε ότι, για πολλά χρόνια Μουχτάρηδες στο χωριό ήταν οι Κλωναίοι Δημήτριος, Νικόλαος και Γιώργος.

Νεότεροι από τους Κλωναίους Μουχτάρηδες μέχρι το 1914 που έγιναν οι πρώτες ελεύθερες Δημοτικές εκλογές, ήταν ο Βασίλειος Καραλής, από το 1890, έως το 1908 και ο Σπύρος Παπακώστας, από το 1909, έως το 1914.

Μετά από τις εκλογές του 1914, οι πρόεδροι που εκλέχτηκαν μέχρι την διάλυση της Κοινότητας 1999 είναι οι εξής:

 • Παπακώστας Σπύρος από το 1915 έως το 1919
 • Πατέλας Αθανάσιος από το 1919 έως το 1924
 • Μπόλης Νικόλαος από το 1925 έως το 1929
 • Πατέλας Αθάνασιος από το 1930 έως το 1934
 • Καμαρούλης Ιωάννης από το 1935 έως το 1936

Η Δικτακτορία του Μεταξά, κατήργησε τους αιρετούς προέδρους και διόρισε τον:

 • Κάλτσιο Γεώργιο, ο οποίος παρέμεινε δύο χρόνια, και το 1938, διόρισε τον Μπόλη Νικόλαο εώς το 1940
 • Κιτσιούλης Ιωάννης από το 1941, εώς το 1943

Για δύο χρόνια Δημοκρατίας, το χωριό το διοικούσε κομματική Επιτροπή, με πρόεδρο τον Θεόδωρο Κουκουτάρη.

 • Παπαστεργίου Νικόλαος εκλέγει στις εκλογές του 1946 και λόγω του εμφυλίου πολέμου και του διχασμού, αποπέμφθει και για δύο χρόνια ήταν ο
 • Κουκουτάρης Αθανάσιος από το 1949, έως το 1951
 • Παπαστεργίου Νικόλαος από το 1952 έως το 1957
 • Σκόδρας Βάϊος από το 1959 έως το 1961
 • Παπακώστας Γεώργιος από το 1962 έως το 1964
 • Σκόδρας Νικόλαος από το 1965 έως το 1969

Η Δικτακτορία του Παπαδόπουλου τον καταργεί και διορίζει τον Άγγελο Ευάγ. Καμαρούλη

 • Καμαρούλης Αγγελάκης 1969 έως το 1971
 • Στέφος Βασίλειος 1971 έως το 1974
 • Μετά την Δικτακτορία.
 • Σκόδρας Βάϊος 1975 – 1978
 • Κουκουτάρης Δημήτριος 1978 – 1982
 • Καραλής Μιλτιάδης 1983 – 1990
 • Κιτσιούλης Γεώργιος 1991 έως το 1995
 • Καραούλας Αθανάσιος 1996 έως το 1999. Ήταν ο τελευταίος πρόεδρος της Κοινότητας.

από το αρχείο Μιλτιάδη Καραλή