Τοπωνύμια

Το χωριό έχει πάρα πολλές τοποθεσίες στις οποίες έχει δοθεί και ένα όνομα (Τοπωνύμια)

Τα διάφορα τοπωνύμια, τα ονόματα δηλαδή των διαφόρων τόπων, βουνών, λιμνών, ποταμιών, χωραφιών, βρυσών κτλ. έχουν μεγάλη σημασία για τη μελέτη της γλώσσας, της εθνικής και τοπικής ιστορίας και της θρησκείας . Μαζί με τα δημοτικά μας τραγούδια, τα γλωσσικά μας ιδιώματα, τις υπάρχουσες επιγραφές, τα ήθη και έθιμα μας, έχουν τη δική τους φωνή, για να μας πουν πολλά για τη μακρόχρονη και σκοτεινή ιστορία του χωριού μας, να φωτίσουν ορισμένες πτυχές της ιστορίας μας και να λύσουν ορισμένες απορίες, ή προβλήματα.

Τα ονόματα αυτά έχουν δοθεί από τους κατοίκους εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης π.χ. (Ανήλιο), της εδαφικής διαμόρφωσης π.χ. (Καντήλα), των καλλιεργειών π.χ. (Καλαμπούκια), των κτισμάτων που υπάρχουν σ’αυτά π.χ. (Μύλος), της βλάστησης π.χ. (έλατα) ή της ιστορικής δράσης.

Παραθέτουμε κάποιες από τις τοποθεσίες (τοπωνύμια) του χωριού :

Σταυροπύκι
Μπλούσια
Πηγαδούλ’
Ανήλιο
Αμπέλια
Δυο-ποτάμια
Καστανιά
Γούρζα
Ρόνγκι
Έλατα
Παλιόστρουγκα
Γκρέμπορας
Τίζες
Πλατάνια
Καλαμπούκια
Γκούρα
Στενό
Γκουρτσιά
Κρεβάτι
Σέλωμα
Καντήλα
Σταυροδρόμι
Λακκώματα
Γιλαδόσταλος
Γκρέκζα
Γκασαβέλης
Αι’Πόστολος
Πέτρα
Αρέντα
Μελίσσι
Τρία Σύνορα
Βαρή
Μύλος
Μακρυχώραφο
Μπάρα
Τότσκα το λημέρι
Πόρος τ’ Βαινά
Ασπρόλευκας
Άσπρες Πέτρες
Ντραγασιά
Καταφύκι
Κουκουράβα
Αρκουδότρυπα
Καραούλι της Ράφταινας
Καταράκτης

Έρευνα: Στέλιος Μπόλης