Ο προγραμματισμένος ετήσιος  χορός του συλλόγου

δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος

μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

σε ένδειξη πένθους λόγω των πολλών θανάτων στο χωριό μας!!!.